Kependudukan Sukodadi Sukodadi

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 56
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 48
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 110
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 48
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 50
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 123
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 100
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 89
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 82
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 72
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 82
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 61
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 74
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 51
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 9
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 63
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 20

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 40
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 30
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 93
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 55
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 50
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 118
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 76
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 76
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 81
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 93
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 77
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 84
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 83
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 56
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 6
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 47
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 28